Zarządzanie Nieruchomościami – Szczecinek

Zarządzanie Nieruchomościami – Szczecinek – to usługa od której zaczęliśmy przygodę. Zarządzanie nieruchomością jest znacznie szerszym zakresem działalności niż samo administrowanie. Najczęściej prowadzenie działalności zarządzania nieruchomością obejmuje również jej administrowanie.

Zarządzanie nieruchomościami w Szczecinku stało się podstawą uruchomienia tych usług na innych rynkach.

Według ustawy zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:

1) właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

2) bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

3) właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;

4) bieżące administrowanie nieruchomością;

5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;

6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

.

Zaufali nam

Abex
Animus
Bomar
Irga
Jonex
Plastrol
Pracownia architektoniczna APSYDA Jakub Kijewski
KEL
Pomoska Giełda Nieruchomości
JOB JOB2