Zarządzanie nieruchomościami – Borne Sulinowo

Zarządzanie Nieruchomościami – Borne Sulinowo – to usługa która zagościła w tym mieście właściwie w połączeniu z innymi obszarami naszej specjalizacji. Zarządzanie nieruchomością jest znacznie szerszym zakresem działalności niż samo administrowanie. Najczęściej prowadzenie działalności zarządzania nieruchomością obejmuje również jej administrowanie.

Zarządzanie nieruchomościami w Bornem Sulinowie stało się podstawą uruchomienia usługi zarządzania w sektorze nieruchomości użytkowych – produkcyjnych.

Według ustawy zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:

1) właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

2) bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

3) właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;

4) bieżące administrowanie nieruchomością;

5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;

6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Zaufali nam

Abex
Animus
Bomar
Irga
Jonex
Plastrol
Pracownia architektoniczna APSYDA Jakub Kijewski
KEL
Pomoska Giełda Nieruchomości
JOB JOB2