Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego

W obszarze usług prowadzenia dokumentacji Książki Obiektu Budowlanego – w oparciu o obowiązki wynikające z art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz fakt, iż Towarzystwa Ubezpieczeniowe w ramach zgłoszonych roszczeń żądają udokumentowania wykonanych czynności wg w/w przepisów. Jeśli ktoś nie posiada dokumentacji, musi liczyć się z odmową wypłaty sum ubezpieczenia z tytułu powstałych zdarzeń.

Poniżej przesyłam obowiązujący wyciąg z regulacji prawnych dotyczących właściciela budynku wynikający
z przepisów prawa budowlanego.

W obu przypadkach dysponujemy wykwalifikowaną kadrą oraz współpracujemy z branżystami w przedmiocie świadczonych usług.

Zaufali nam

Abex
Animus
Bomar
Irga
Jonex
Plastrol
Pracownia architektoniczna APSYDA Jakub Kijewski
KEL
Pomoska Giełda Nieruchomości
JOB JOB2